BST MỚI           SILKI               ROSSHI               LENCII                MENNIS     THAI TUAN ONLINE
THÁI TUẤN - TIN TỨC & SỰ KIỆN

Danh sách khách hàng trúng thưởng

 

Giải Khuyến Khích
Stt Họ Tên Năm Sinh CMND Tỉnh
1 Bùi Mỹ Hoa 1965 351016178 An Giang
2 Bùi Thị Ái 1962 351860135 An Giang
3 Bùi Thị Đào Nguyên 1980 351329178 An Giang
4 Chung Kim Lan 1944 350302416 An Giang
5 Đỗ Thị Nga 1960 350802865 An Giang
6 Đỗ Văn Lạc 1976 351188042 An Giang
7 Lê Thanh Thảo 1983 351469206 An Giang
8 Lê Thị Hồng Hoa 1952 350033620 An Giang
9 Lê Thị Nga 1974 351259894 An Giang
10 Lê Thị Nhiệp 1958 350105931 An Giang
11 Lý Hữu Kiên 1967 350786352 An Giang
12 Lý Thanh Tùng 1972 351010292 An Giang
13 Nguyễn Kim Chưởng 1960 350183870 An Giang
14 Nguyễn Thanh Vũ 1978 351578704 An Giang
15 Phạm Huỳnh Ngọc Trân 1974 351114362 An Giang
16 Trần Lê Thị Diễm Phương 1979 351260025 An Giang
17 Trương Thị Trúc Phương 1986 351667363 An Giang
18 Võ Thanh Sơn 1964 350585494 An Giang
19 Võ Thị Bạch Huệ 1965 350711026 An Giang
20 Đỗ Thị Kim Thanh 1960 385043023 Bạc Liêu
21 Huỳnh Kim Hoa 1965 385046278 Bạc Liêu
22 Lâm Tuấn Kiệt 1979 385321884 Bạc Liêu
23 Lê Thị Tuyết 1951 385515320 Bạc Liêu
24 Nguyễn Đông Nhi 1991 385476762 Bạc Liêu
25 Phạm Thị Tiến 1955 385044876 Bạc Liêu
26 Trần Thị Xiêm 1954 385025715 Bạc Liêu
27 Bùi Thị Ngọc Hằng 1963 320126024 Bến Tre
28 Đoàn Thị Đẹp 1961 320034555 Bến Tre
29 Huỳnh Ngọc Châu 1970 320693635 Bến Tre
30 Huỳnh Thị Phương Mai 1967 320603275 Bến tre
31 Lê Minh Châu 1965 320511724 Bến Tre
32 Lê Thị Phượng 1958 320053275 Bến Tre
33 Nguyễn Mỹ Hạnh 1968 320679790 Bến Tre
34 Nguyễn Thị Đáp 1962 320020066 Bến Tre
35 Nguyễn Thị Kim Chi 1966 320590092 Bến Tre
36 Nguyễn Thị Kim Yến 1974 320849470 Bến Tre
37 Phạm Thị Thửa 1964 320755937 Bến Tre
38 Bùi Thị Thanh Xuân 1978 280633881 Bình Dương
39 Đặng Ngọc Dung 1950 280895195 Bình Dương
40 Hà Thị Kim Nên 1965 280312528 Bình Dương
41 Hà Thị Thùy Vân 1960 280059010 Bình Dương
42 Lê Thị Phương 1974 280615335 Bình Dương
43 Nguyễn Thanh Lâm 1979 320991722 Bình Dương
44 Nguyễn Thị Hòa 1945 270033964 Bình Dương
45 Nguyễn Thị Quyên 1969 280406620 Bình Dương
46 Nguyễn Vũ Nhã Trúc 1973 280500766 Bình Dương
47 Trần Thị Hạnh 1968 280389876 Bình Dương
48 Võ Thị Hoa 1966 280796839 Bình Dương
49 Võ Thị Hồng 1977 280629365 Bình Dương
50 Võ Thị Kim Anh 1960 280097149 Bình Dương
51 Đặng Thị Song Huyến 1960 210210229 Bình Định
52 Đặng Thị Thục Trinh 1973 211389530 Bình Định
53 Nguyễn Phước An 1953 210264140 Bình Định
54 Nguyễn Thị Kim Thoa 1987 215023323 Bình Định
55 Huỳnh Xuân Mỹ 1966 285385247 Bình Phước
56 Lê Thị Hồng Lệ 1978 285188035 Bình Phước
57 Lê Thị Thu Cúc 1962 285659148 Bình Phước
58 Trần Thị Kim Yến 1970 200971914 Bình Phước
59 Lê Thị Trường Ngân 1982 260880803 Bình Thuận
60 Trương Thị Dàn 1955 260382179 Bình Thuận
61 Nguyễn Đình Lệ Hà 1971 270913327 BRVT
62 Nguyễn Đình Lệ Hạnh 1973 271173187 BRVT
63 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1976 273009759 BRVT
64 Trần Hữu Thúy Khanh 1995 273541830 BRVT
65 Hà Kim Cúc 1952 380010709 Cà Mau
66 Hà Trần Như Thúy 1969 380711973 Cà Mau
67 Ngô Bảo Luân 1985 381153808 Cà Mau
68 Nguyễn Thị Vàng 1947 380045773 Cà Mau
69 Trần Kiều Oanh 1971 380785429 Cà Mau
70 Trần Kiều Trang 1987 381469721 Cà Mau
71 Trương Thị Hạnh 1954 380059470 Cà Mau
72 Trương Thúy Diễm 1973 380720615 Cà Mau
73 Dương Ngọc Thu 1942 160097970 Cần Thơ
74 Hồng Thị Thu Hương 1974 361638161 Cần Thơ
75 Lê Hoàng Tâm 1963 361644639 Cần Thơ
76 Lư Hồng Thảo 1986 362161668 Cần Thơ
77 Nguyễn Văn Mạnh 1969 363758150 Cần Thơ
78 Triịnh Xiếu Hoa 1965 361051291 Cần Thơ
79 Bùi Thị Quỳnh Dao 1968 200883645 Đà Nẵng
80 Đặng Thị Bích 1954 200088121 Đà Nẵng
81 Đoàn Thị Mỹ Phượng 1970 201006352 Đà Nẵng
82 Lê Hoài Phong 1983 191520359 Đà Nẵng
83 Lê Thị Kim Xuyến 1953 200088086 Đà Nẵng
84 Ngô Thị Huyền Trang 1998 192122164 Đà Nẵng
85 Ngô Thị Liên 1968 200934448 Đà Nẵng
86 Nguyễn Thị Kim Thanh 1968 200933127 Đà Nẵng
87 Nguyễn Thị Trang 1969 201071708 Đà Nẵng
88 Nguyễn Thị Xí 1953 205918966 Đà Nẵng
89 Phan Thị Tứ 1953 200267773 Đà Nẵng
90 Tô Thị Thanh Thúy 1976 201751601 Đà Nẵng
91 Trần Thị Loan 1978 201705367 Đà Nẵng
92 Trần Thị Mai 1960 201271241 Đà Nẵng
93 Võ Thị Trúc 1983 201661023 Đà Nẵng
94 Vũ Hà Diệu 1971 201014657 Đà Nẵng
95 Đặng Thị Kim Loan 1972 240371953 Đắk Lắk
96 Đỗ Thị Bích Ngọc 1969 240453039 Đắk Lắk
97 Hoàng Thị Thúy Diễm 1971 240382993 Đắk Lắk
98 Hồ Thị Như Hà 1969 240293278 Đắk Lắk
99 Huỳnh Thị Bích Lan 1974 240542503 Đắk Lắk
100 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1973 240448290 Đắk Lắk
101 Nguyễn Thị Kim Thoa 1972 240342738 Đắk Lắk
102 Thái Thị Bích Nguyệt 1976 240553856 Đắk Lắk
103 Trần Thị Cúc 1957 240967424 Đắk Lắk
104 Trần Thị Hương 1978 240546939 Đắk Lắk
105 Vũ Thị Nga 1964 240018240 Đắk Lắk
106 Đinh Quang Tuyên 1946 271385174 Đồng Nai
107 Đoàn Thị Gái 1966 270857592 Đồng Nai
108 Huỳnh Dũ Vi 1980 271378249 Đồng Nai
109 Nguyễn Phạm Anh Thư 1994 272498796 Đồng Nai
110 Nguyễn Thị Chước 1959 270603749 Đồng Nai
111 Phạm Đình Khôi 1962 024576429 Đồng Nai
112 Phạm Tài Kim Ánh 1966 271885397 Đồng Nai
113 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1983 271498831 Đồng Nai
114 Phạm Thị Ngọc Ánh 1989 271960973 Đồng Nai
115 Phạm Thị Thanh Thảo 1978 271323342 Đồng Nai
116 Trần Thị Thùy Vân 1984 271691258 Đồng Nai
117 Trịnh Thị Mai 1955 270217815 Đồng Nai
118 Trương Công Ái 1975 271176530 Đồng Nai
119 Vũ Văn Yên 1961 270387346 Đồng Nai
120 Hồ Thanh Thúy 1957 340024755 Đồng Tháp
121 Lê Thị Thảng 1954 341519426 Đồng Tháp
122 Nguyễn Đức Thái 1959 340593859 Đồng Tháp
123 Nguyễn Hồng Hạnh 1964 340072954 Đồng Tháp
124 Nguyễn Kim Bính 1957 340051587 Đồng Tháp
125 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1967 340562875 Đồng Tháp
126 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1974 340764913 Đồng Tháp
127 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1972 340702633 Đồng Tháp
128 Phạm Thị Kim Nhung 1961 340063563 Đồng Tháp
129 Trần Cẩm Hạnh 1974 340843376 Đồng Tháp
130 Trần Thị Thanh Trường 1985 341236790 Đồng Tháp
131 Võ Thị Ngọc Mai 1961 340067001 Đồng Tháp
132 Lâm Thị Danh 1949 230081888 Gia Lai
133 Lê Huỳnh Vĩnh Lộc 1987 363514447 Hậu Giang
134 Trần Mỹ Lệ 1958 360673639 Hậu Giang
135 Trần Thị Kiều Tiên 1955 063817436 Hậu Giang
136 Trương Mỹ Hà 1970 363666869 Hậu Giang
137 Võ Thành Sơn 1968 363910999 Hậu Giang
138 Đinh Văn Hường 1978 191393251 Huế
139 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1987 191655566 Huế
140 Tôn Thất Hùng 1975 191340221 Huế
141 Bùi Văn Lượm 1976 370744710 Kiên Giang
142 Hoàng Đình Quốc Đạt 1992 371603449 Kiên Giang
143 Lâm Ngọc Liên 1965 371027274 Kiên Giang
144 Nguyễn Thị Bãy 1962 370017419 Kiên Giang
145 Nguyễn Thị Bé Tám 1962 370652791 Kiên Giang
146 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1991 362342682 Kiên Giang
147 Tống Mỹ Dung 1964 370350838 Kiên Giang
148 Trần Văn Vàng 1966 370439604 Kiên Giang
149 Trương Thị Hồng 1963 370488066 Kiên Giang
150 Đặng Thị Én 1960 225252070 Khánh Hòa
151 Đoàn Thị Xuân Phương 1965 220591703 Khánh Hòa
152 Hàng Thị Quang Liên 1960 220511415 Khánh Hòa
153 Lê Thị Ngọc Nga 1974 220658015 Khánh Hòa
154 Nguyễn Thị Chín 1954 220250557 Khánh Hòa
155 Nguyễn Thị Kim Oanh 1968 220896966 Khánh Hòa
156 Nguyễn Thị Minh Tánh 1961 220573287 Khánh Hòa
157 Phạm Thị Vân Mai 1967 225074195 Khánh Hòa
158 Trần Thị Bích Ly 1984 225221677 Khánh Hòa
159 Trần Thị Phương 1988 225350301 Khánh Hòa
160 Nguyễn Thị Mộng Kiều 1975 251032775 Lâm Đồng
161 Đào Văn Út 1962 300500213 Long An
162 Huỳnh Thị Túy Uyên 1967 300565942 Long An
163 Huỳnh Thị Thu Vân 1964 300451361 Long An
164 Hứa Thị Phương Lan 1961 300027609 Long An
165 Lê Thị Minh Thuận 1966 300481718 Long An
166 Lê Thị Ngọc Giàu 1991 024736022 Long An
167 Nguyễn Hoài Vũ 1995 300552577 Long An
168 Nguyễn Thị Bình 1975 300990202 Long An
169 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 1976 024531029 Long An
170 Nguyễn Thị Sương 1965 300709410 Long An
171 Nhan Thị Bé Sáu 1966 300460817 Long An
172 Tăng Văn Phước Hải 1967 024965730 Long An
173 Trần Thị Mỹ Dung 1983 07918300104 Long An
174 Lương Văn Mừng 1970 264077505 Ninh Thuận
175 Phan Thị Thịnh 1971 264074951 Ninh Thuận
176 Bùi Thị Nhật Mộng 1959 220156604 Phú Yên
177 Lâm Thị Đào 1952 220841761 Phú Yên
178 Lê Thị Thưởng 1952 220129526 Phú Yên
179 Ngô Thị Kim Yên 1960 220154109 Phú Yên
180 Hồ Thị Thủy 1969 205575247 Quảng Nam
181 Phan Thị Trang 1958 205108042 Quảng Nam
182 Trần Thị Hoa 1975 205529362 Quảng Nam
183 Võ Thị Bé 1973 205695920 Quảng Nam
184 Đào Thị Thu 1972 212153062 Quảng Ngãi
185 Huỳnh Thị Thân 1966 211131527 Quảng Ngãi
186 Huỳnh Thị Thu Tâm 1962 210563180 Quảng Ngãi
187 Nguyễn Thị Hương 1964 211920885 Quảng Ngãi
188 Phùng Thị Sâm 1969 211939206 Quảng Ngãi
189 Trần Thị Kim Chi 1972 211254554 Quảng Ngãi
190 Trần Thị Lệ Hoa 1969 211092437 Quảng Ngãi
191 Dương Thị Chinh 1962 365882589 Sóc Trăng
192 Lý Lệ Phương 1960 365322852 Sóc Trăng
193 Mã Thành Tân 1959 365625805 Sóc Trăng
194 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 1989 024242233 Sóc Trăng
195 Nguyễn Thu Nhựt 1965 366204873 Sóc Trăng
196 Nguyễn Thu Thủy 1958 366178484 Sóc Trăng
197 Châu Liễu Nguyên 1977 072177001481 Tây Ninh
198 Huỳnh Mỹ Liên 1975 290543908 Tây Ninh
199 Huỳnh Mỹ Quân 1969 290442457 Tây Ninh
200 Huỳnh Thị Vấn 1963 290038214 Tây Ninh
201 Lâm Thị Hồng Vân 1962 290185982 Tây Ninh
202 Nguyễn Thị Dung 1968 290381107 Tây Ninh
203 Nguyễn Thị Nguyệt 1961 290159864 Tây Ninh
204 Nguyễn Thị Thanh Tùng 1954 290021615 Tây Ninh
205 Phạm Thị Diễm Kiều 1983 290721230 Tây Ninh
206 Trần Thị Nguyệt 1953 290038613 Tây Ninh
207 Trịnh Thị Kim Hồng 1972 072172000555 Tây Ninh
208 Vi Thị An 1947 072147000054 Tây Ninh
209 Đinh Thị Được 1962 310437843 Tiền Giang
210 Hứa Vĩnh Lộc 1955 310130318 Tiền Giang
211 Nguyễn Công Định 1962 310277812 Tiền Giang
212 Nguyễn Hữu Thiện 1964 310529677 Tiền Giang
213 Nguyễn Ngọc Minh 1989 312028406 Tiền Giang
214 Nguyễn Thái Minh Bảo 1980 321071013 Tiền Giang
215 Nguyễn Thanh Hiền 1964 310566717 Tiền Giang
216 Nguyễn Thị Huỳnh Thắm 1962 310037957 Tiền Giang
217 Nguyễn Thị Thu Hà 1956 310054220 Tiền Giang
218 Nguyễn Thị Truyền 1960 310080409 Tiền Giang
219 Nguyễn Văn Vinh 1963 310581236 Tiền Giang
220 Phạm Thị Phấn 1967 310662354 Tiền Giang
221 Phạm Văn Hưng 1971 310838171 Tiền Giang
222 Trần Thị Nga 1965 311586076 Tiền Giang
223 Trần Thị Tuyết Mai 1959 310056681 Tiền Giang
224 Trần Thị Tuyết Nga 1980 311823658 Tiền Giang
225 Trần Thiếu Mỹ 1964 311739280 Tiền Giang
226 Võ Nguyễn Thy Trang 1967 310674649 Tiền Giang
227 Vương Kim Châu 1958 310813797 Tiền Giang
228 Bùi Đặng Bích Ngọc 1972 022386615 TPHCM
229 Dương Thị Hồng Liên 1975 022877099 TPHCM
230 Hồ Hữu Phương 1977 025209844 TPHCM
231 Hồ Ngọc Quang 1966 021778550 TPHCM
232 Hồ Tấn Hồng 1964 021067864 TPHCM
233 Lê Thị Nứa 1948 0215047798 TPHCM
234 Mai Anh Tú 1985 024170108 TPHCM
235 Ngô Thị Ái Liên 1977 022980887 TPHCM
236 Nguyễn Thị Anh Thư 1964 020790535 TPHCM
237 Nguyễn Thị Kim Dung 1976 022933212 TPHCM
238 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1957 020368696 TPHCM
239 Nguyễn Thị Ninh 1961 021468102 TPHCM
240 Nguyễn Thị Xuân 1960 089160000035 TPHCM
241 Nguyễn Thị Xuân Lai 1960 020960721 TPHCM
242 Phạm Thị Bạch Én 1964 020988936 TPHCM
243 Phạm Thị Hương 1980 025993220 TPHCM
244 Phạm Thị Loan 1976 024196503 TPHCM
245 Trần Huỳnh Minh Hương 1978 022998898 TPHCM
246 Trần Thị Ngọc Thái 1959 020543032 TPHCM
247 Trịnh Thị Hồng Xuyến 1973 024212147 TPHCM
248 Vũ Đăng Lâm 1971 022224782 TPHCM
249 Vũ Kim Loan 1969 020487623 TPHCM
250 Cao Minh Thy 1983 334207770 Trà Vinh
251 Đoàn Minh Hằng 1966 334156253 Trà Vinh
252 Kim Dung 1956 339352060 Trà Vinh
253 Khưu Tuyết Nga 1977 334061834 Trà Vinh
254 Lê Bảo Trang 1994 334863816 Trà Vinh
255 Lê Thị Hòa 1981 334087010 Trà Vinh
256 Ngô Kim Long 1987 334284763 Trà Vinh
257 Nguyễn Thị Chính 1968 334257286 Trà Vinh
258 Phạm Hoàng Lan Thủy 1981 334085613 Trà Vinh
259 Phạm Trung Dung 1957 334618623 Trà Vinh
260 Trần Đình Phúc 1973 334470775 Trà Vinh
261 Trần Thị Bé Ba 1960 334604618 Trà Vinh
262 Đặng Vũ Thị Minh Phượng 1978 331755156 Vĩnh Long
263 Hàng Thị Mỹ Dung 1961 330050049 Vĩnh Long
264 Hồ Thị Huê 1963 331596149 Vĩnh Long
265 Nghiêm Thị Thu Hương 1986 024676793 Vĩnh Long
266 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1964 330752647 Vĩnh Long
267 Nguyễn Thị Phú 1955 330040957 Vĩnh Long
268 Tô Thị Bông 1959 330540785 Vĩnh Long
269 Trương Tấn Lộc 1960 950080764 Vĩnh Long
270 Trương Thị Mỹ Trinh 1966 330728343 Vĩnh Long
Thái Tuấn ra mắt BST Dòng chảy nghệ thuật ấn tượng chào 8/3
HH Diễm Hương rạng rỡ trong áo dài lấy cảm hứng hội họa
8/3 khoe sắc cùng áo dài Thái Tuấn
Kiều Vỹ, Phương Chi khoe sắc trong bộ sưu tập áo dài Ngọc Khuê Các
Bộ sưu tập áo dài Ngọc Khuê Các khiến phái đẹp “đứng ngồi không yên”
Xu hướng nữ tính lên ngôi trong bộ sưu tập Thăng Hoa
 
Về trang tin tức
 
CÁC TIN MỚI NHẤT
Danh sách khách hàng trúng thưởng
Thái Tuấn ra mắt BST Dòng chảy nghệ thuật ấn tượng chào 8/3
HH Diễm Hương rạng rỡ trong áo dài lấy cảm hứng hội họa
8/3 khoe sắc cùng áo dài Thái Tuấn
Kiều Vỹ, Phương Chi khoe sắc trong bộ sưu tập áo dài Ngọc Khuê Các
CÁC BỘ SƯU TẬP MỚI NHẤT
BST Xuân Xuống Phố
BST Thúy Nga 120
BST Silki Tinh Hoa Lụa
BST Dòng Chảy Nghệ Thuật kênh Showroom
BST Dòng Chảy Nghệ Thuật kênh đại lý
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Xem tiếp....