(028)38363319- (028)38591904

THÁI TUẤN PREMIUM TỎA SÁNG TẠI FASHION SHOW NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU | Paris By Night 129 - Dynasty

Dáng Lụa Cung Tơ (Đức Trí) | Hoàng Anh Khang

Fashion Show Nam Phương Hoàng Hậu Lụa Thái Tuấn,

Design: Việt Hùng

Models: Hương Thủy, Ngọc Anh, Loan Châu, Như Ý, Băng Tâm, Quỳnh Vi, Minh Tuyết, Châu Ngọc Hà, Hoàng Nhung, Hoàng Mỹ An, Diễm Sương, Như Loan

Paris By Night 129 - Dynasty

 

Dánh dấu: Thái Tuấn Fashion