(028)38363319- (028)38591904

CSGN122-931

Mã hàng: CSGN122-931


Chất liệu: Vải jacquard

BST: Nàng Xuân

Sản phẩm liên quan